İş Etiği İlkelerimiz
» Dürüstlük : Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli  değerlerimizdir.
    
» Gizlilik : Müşterilerimizin,çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermek vazgeçilmezimizdir.
    
» Sorumluluklarımız :
Yasal Sorumluluklarımız
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları hukuk çerçevesinde yürütmek, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında vermek kurumsal kimliğimizin bir parçasıdır.

Müşterilerimize  Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren aktif bir anlayışla çalışmaktayız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmaktayız.

Çalışanlarımıza  Sorumluluklarımız
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru kullanılmasını sağlamaktır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşımla, ayrımcı olmadan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

İş Ortaklarımıza  Sorumluluklarımız

İş yaptığımız kişi ve kuruluşlara adil ve saygılı davranmak, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni göstermektir.

Rakiplerimize  Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, yasal ve etik şartlarda rekabet etmek ve haksız rekabetten kaçınmaktır. Biz farklılığımızı ve tercih edilirliğimizi sağlam stratejimiz, misyonumuz ve odaklanmış olduğumuz hedeflerimizle sağlamaktayız.
© 2009 Almo Grup Web tasarım Grimor